Vyhľadáva

Vplyv tepelných ostrovov na podnebie

Vplyv tepelných ostrovov na podnebie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Thezmena podnebiaje to spôsobené hlavne výrobou energie a činnosťami v oblasti odlesňovania. Človeče, horífosílne paliváovplyvňujepodnebiedvoma rôznymi spôsobmi; priama cesta zahŕňa priame tepelné emisie úzko spojené s výrobou energie a spaľovaním, nepriamo o tom hovorímeskleníkové plynya ďalšie znečisťujúce látky, ktoré interferenciou s výmenou energie medzi Zemou a vesmírom vytvárajú konečný efekt, pri ktorom je teplo zachytené v spodných vrstvách atmosféry.

Pokiaľ ide ozmena podnebiazvyčajne sa odkazuje naskleníkový efektvložením údajov o priamych emisiách tepla do atmosféry v klimatických modeloch je však možné vysvetliť rôzne javyklimatickéktoré vidia miestne hodnoty teploty, ktoré sa líšia od globálneho priemerného trendu.

Nenechajte sa zmiasť slovom „miestny “, má vplyv priama emisia teplaklimatickéna celých kontinentoch. Na zdôraznenie toho bola štúdia uskutočnená tímom amerických vedcov a publikovaná vPrírodné klimatické zmeny.

Priame emisie tepla dané ľudskou činnosťou (doprava v dopravnom sektore, energetické závody ...) tvoria tzvtepelné ostrovy“, to je dôvod, prečo je centrum mesta vždy teplejšie ako okolitá príroda. Vplyvtepelné ostrovyvyrába azmena podnebias nárastom teploty, ktorý dosiahne +1 stupeň v okresoch na výrobu energie.

Tím vedcov G.J. Zhang a spolupracovníci videli, že najmä ak vplyv priamych tepelných emisií zanedbateľne ovplyvňuje globálnu priemernú teplotu, účinoktepelný ostrovmôže priniesť drastické zmeny v jednotlivých oblastiach našej planéty. Záverom, keď dôjde nazmena podnebianemožno zanedbávať priame emisie tepla do atmosféry: doteraz klimatický model nezohľadňoval priame emisie tepla, takže zistené projekcie sa veľmi líšili od reality. Po pridaní týchto nových údajov bude možné získať oveľa spoľahlivejšie projekcie o budúcnosti podnebia v globálnom meradle aj v jednotlivých regiónoch planéty.Video: Voda tečie z kopcov dole. Môže to byť aj naopak? Michal Kravčík. TEDxKežmarok (Smieť 2022).