Poľnohospodárstvo

Vo Friuli pozitívna bilancia z bioplynu podľa Greenway

Vo Friuli pozitívna bilancia z bioplynu podľa Greenway


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Bioplynová stanica Greenway v Bertiole (UD)

Z Bioplynová stanica Greenway v Bertiole (UD), sme v posledných mesiacoch písali viackrát a predstavili sme novosť projektu a pozitívne vplyvy, ktoré spoločnosť vlastniaca závod - Greenway Agricola a r.l - sľúbené pre miestne hospodárstvo v oblasti.

Dnes, len niečo viac ako štyri mesiace po uvedení závodu do prevádzky (1. decembra 2012), sa vraciame k téme, aby sme vypracovali počiatočné hodnotenie iniciatívy, ktorá, ako bude pripomenuté, združuje skupinu poľnohospodárskych spoločností v oblasti, ktoré zásobujú biomasa zeleninové že sa rastlina (1 megawatt energie) transformuje na elektrinu.

Z informácií, ktoré máme, sa zdá, že veci fungujú dobre v tom zmysle, že ich poskytujú elektráreň na bioplyn chodi pravidelne von čistá elektrina ktorý sa zavádza do siete a šetrí niekoľko ton ropného ekvivalentu. Výhody sú však aj iné a zahŕňajú vyvolané privádzaním zdrojov na územie tvorené hlavne malými poľnohospodárskymi dedinami.

Prvou z výhod je, že 30-35 ľudí z príslušných fariem (v závislosti od obdobia) pracuje pre závod, čo týmto spôsobom predstavuje dodatočný príjem pre poľnohospodárov. Ďalším pozitívnym aspektom je, že z elektráreň na bioplyn okrem elektriny aj organický materiál (stráviť), ktorý sa používa na hnojenie bylinných plodín, z ktorých sa získava biomasa, zvyšuje kvalitu polí.

Čo bolo uvedené v Bertiolo s Elektráreň na bioplyn Greenway je nový model poľnohospodárskeho podniku, ktorý spája svoju tradičnú činnosť s výrobou energie z bioplynu. Závod stál 5 miliónov eur a podľa manažérov (tu musíme trochu dôverovať) bude mať vplyv na miestne HDP viac ako 1 milión eur ročne.

Výroba elektriny sa pohybuje na hranici 8 500 MWh ročne a po odpočítaní vlastnej spotreby elektrárne Greenway odhaduje, že ročne predá do siete asi 8 000 MWh. Okrem toho existuje možnosť tiež zvýšiť predaj produktu termálna energia za nízke náklady pre susednú priemyselnú oblasť.

Dôležitým faktom je však skutočnosť, že sa v budúcom roku hovorí o výstavbe nových, menších elektrární, ktoré by priniesli celkový výkon od 1 do 2 MW. Príklad v tomto zmysle pochádza z Nemecka, kde ich je 8 tis rastliny poháňané biomasou (rýchlo rastie) a produkuje 5 miliónov Mwh. Taliansko je dnes v nadmorskej výške 600 tisíc Mwh.

Zatiaľ je všetko dobré. K minci však patrí rub pochybnosti o udržateľnosti životného prostredia bioplynových staníc podložené vedeckými údajmi. Diskusia je otvorená, prednáška tých, ktorí nesúhlasia, je živená a regionálne rady (prípad v Lombardii) začínajú spochybňovať účinky bioplynových staníc. Vrátime sa k téme a aby sme čitateľovi poskytli širší obraz, poukazujeme na 2 odkazy:

Bioplyn na Wikipédii

Koordinácia Terre NostreVideo: Ciclovia Alpe Adria Friuli Venezia Giulia - Il respiro dellavventura! (Smieť 2022).